Nog meer voordeel door te salderen

Salderen betekent dat u voor uw teruggeleverde stroom hetzelfde krijgt als waarvoor u het afneemt. Dus naast de kilowattuurprijs krijgt u ook uw BTW en energiebelasting terug. Nu betalen kleinverbruikers relatief veel energiebelasting, en grote grootverbruikers relatief weinig energiebelasting. Tot voor kort was het zo dat energieleveranciers maximaal 5.000 kilowattuur aan u saldeerden.

Terugleveren van energie

Het ‘nadeel’ van zonnepanelen is dat u in de winter te weinig stroom opwekt, en in de zomer te veel. In de winter neemt u dus af van het net, in de zomer levert u terug aan het net. Het net functioneert in dit geval dus als uw buffer.

Onbeperkt salderen

In plaats van 5.000 kilowattuur krijgt u bij een aantal leveranciers voor alle teruggeleverde kilowatturen hetzelfde als waarvoor u het bij hen afneemt. Deze partijen salderen onbeperkt. Wel is van belang dat u niet meer saldeert dan u in totaal verbruikt. Dus verbruikt u in 1 jaar 50.000 kilowattuur? Dan mag u maximaal 50.000 kilowattuur opwekken.

Wat betekent dit voor u als particulier in de praktijk

Bent u particulier? Dan heeft u er vrijwel nooit mee te maken. Het komt vrijwel nooit voor dat een particulier een dusdanig grote installatie plaatst dat men meer dan 5.000 kilowattuur teruglevert.

Wat betekent dit voor u als zakelijk verbruiker in de praktijk

Dat u uw stroomrekening letterlijk op nul kunt zetten voor de komende 30 jaar! Stel dat u normaal 50.000 kWh / jaar verbruikt, en u wekt nu 40.000 kWh op, betaalt u aan het eind van het jaar simpelweg 10.000 kWh. Uw opwek wordt dus simpelweg van uw verbruik afgetrokken. In dit geval geldt: hoe meer u opwekt, hoe meer het oplevert. Dit heeft te maken met de Energiebelastingstaffels. Het is dus zeker rendabel om uw energieverbruik op nul te zetten!

Is de salderingsregeling voor iedereen

De salderingsregeling is geregeld in art. 31 C van de elektriciteitswet 1998 en is alleen van toepassing op aansluitingen van kleinverbruikers. Kleinverbruikers zijn aansluitingen tot maximaal 3 x 80 Ámpere.

Hoe gaat dat met mijn meter

Wie gebruik wil maken van de salderingsregeling moet dit doorgeven aan de netbeheerder. Deze zorgt er dan voor dat de juiste meterstanden aan de leverancier worden doorgegeven en dat dit administratief goed wordt afgehandeld door de leverancier. Wanneer er een draaistroommeter (Feraris) zonder terugloopblokkering aanwezig is, vindt automatische saldering plaats. Bij levering aan het net draait de meter immers achteruit, waardoor automatisch de kosten voor ingekochte en terug geleverde elektriciteit verrekend zijn. Bij een digitale eenrichtingsmeting of een meter met een terugloopblokkering kan geen saldering plaatsvinden. Wil men hier toch gebruik van maken dan moet deze meter vervangen worden voor een digitale meter die hier wel geschikt voor is. Hiervoor moet u contact opnemen met uw netbeheerder. Hier worden vaak geen kosten voor in rekening gebracht.

Generated in 0,696219 seconds by CMS Made Simple using 18 SQL queries and 5890496 bytes of memory (peak memory usage was 6542528)

Debug: (4.3000000000015E-5) - (usage: 316760) - (peak: 753056)
done loading required files
Debug: (0.029199) - (usage: 328144) - (peak: 753056)
loading adodb
Debug: (0.033031) - (usage: 345520) - (peak: 753056)
loading page functions
Debug: (0.037777) - (usage: 346168) - (peak: 753056)
loading content functions
Debug: (0.038546) - (usage: 346840) - (peak: 753056)
loading translation functions
Debug: (0.039394) - (usage: 347776) - (peak: 753056)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.043962) - (usage: 348456) - (peak: 1004920)
done loading files
Debug: (0.044029) - (usage: 348848) - (peak: 1004920)
Initialize Database
Debug: (0.062935) - (usage: 582936) - (peak: 1004920)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.063016) - (usage: 582016) - (peak: 1004920)
Done Initializing Database
Debug: (0.063058) - (usage: 582280) - (peak: 1004920)
Initialize Smarty
Debug: (0.095658) - (usage: 927496) - (peak: 1177952)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.Smarty_CMS.php = 343400 bytes for an approximate total of 343400
Debug: (0.097767) - (usage: 973256) - (peak: 1223800)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.CMSModuleDbTemplateResource.php = 37336 bytes for an approximate total of 380736
Debug: (0.099116) - (usage: 985072) - (peak: 1268496)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.CMSPageTemplateResource.php = 11160 bytes for an approximate total of 391896
Debug: (0.100826) - (usage: 992760) - (peak: 1281160)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php = 6920 bytes for an approximate total of 398816
Debug: (0.101777) - (usage: 996776) - (peak: 1281160)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins ORDER BY userplugin_name
Debug: (0.102925) - (usage: 1002888) - (peak: 1281160)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.cms_siteprefs.php = 4464 bytes for an approximate total of 403280
Debug: (0.104306) - (usage: 1041224) - (peak: 1298688)
(mysql): SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM cms_siteprefs
Debug: (0.106887) - (usage: 1125648) - (peak: 1457168)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.CMSContentTemplateResource.php = 9920 bytes for an approximate total of 413200
Debug: (0.107794) - (usage: 1135616) - (peak: 1457168)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.CMSGlobalContentTemplateResource.php = 9744 bytes for an approximate total of 422944
Debug: (0.109322) - (usage: 1140232) - (peak: 1457168)
Done Initialiing Smarty
Debug display of 'Loading Modules':(0.109451) - (usage: 1140632) - (peak: 1457168)
Debug: (0.11713) - (usage: 1160096) - (peak: 1654392)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.moduleoperations.inc.php = 18232 bytes for an approximate total of 441176
Debug: (0.117985) - (usage: 1164864) - (peak: 1654392)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules ORDER BY module_name
Debug: (0.118681) - (usage: 1191048) - (peak: 1654392)
loading module Captcha
Debug: (0.134623) - (usage: 1294304) - (peak: 1871640)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.CMSModule.php = 77936 bytes for an approximate total of 519112
Debug: (0.136971) - (usage: 1369200) - (peak: 1871640)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.CmsLangOperations.php = 5224 bytes for an approximate total of 524336
Debug: (0.137184) - (usage: 1367328) - (peak: 1871640)
loading module CMSPrinting
Debug: (0.139376) - (usage: 1452632) - (peak: 1871640)
loading module FormBuilder
Debug: (0.146397) - (usage: 1546280) - (peak: 1945688)
loading module CMSMailer
Debug: (0.154172) - (usage: 1666992) - (peak: 1996600)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.CmsNlsOperations.php = 9400 bytes for an approximate total of 533736
Debug: (0.156594) - (usage: 1691752) - (peak: 1996600)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.CmsNls.php = 8992 bytes for an approximate total of 542728
Debug: (0.220158) - (usage: 1964680) - (peak: 3140312)
loading module Gallery
Debug: (0.224065) - (usage: 2055496) - (peak: 3140312)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.CmsRoute.php = 8768 bytes for an approximate total of 551496
Debug: (0.226522) - (usage: 2064528) - (peak: 3140312)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.cms_route_manager.php = 7936 bytes for an approximate total of 559432
Debug: (0.227314) - (usage: 2081216) - (peak: 3140312)
loading module GBFilePicker
Debug: (0.240027) - (usage: 2171320) - (peak: 3140312)
loading module MenuManager
Debug: (0.24362) - (usage: 2252744) - (peak: 3140312)
loading module Showtime
Debug: (0.249754) - (usage: 2333112) - (peak: 3140312)
loading module TinyMCE
Debug display of 'End of Loading Modules':(0.257345) - (usage: 2413864) - (peak: 3140312)
Debug: (0.258872) - (usage: 2418840) - (peak: 3140312)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.CmsRegularTaskHandler.php = 3912 bytes for an approximate total of 563344
Debug: (0.26561) - (usage: 2464752) - (peak: 3140312)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.contentoperations.inc.php = 28560 bytes for an approximate total of 591904
Debug: (0.267711) - (usage: 2472064) - (peak: 3140312)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.cms_content_cache.php = 5752 bytes for an approximate total of 597656
Debug: (0.269142) - (usage: 2483000) - (peak: 3140312)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'salderen' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.271182) - (usage: 2493576) - (peak: 3140312)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.module_meta.php = 4792 bytes for an approximate total of 602448
Debug: (0.28837) - (usage: 2565464) - (peak: 3196920)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.ContentBase.php = 53584 bytes for an approximate total of 656032
Debug: (0.288599) - (usage: 2609536) - (peak: 3196920)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/contenttypes/Content.inc.php = 108856 bytes for an approximate total of 764888
Debug: (0.290447) - (usage: 2640128) - (peak: 3196920)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '71'
Debug: (0,291631) - (usage: 2646552) - (peak: 3196920)
process template top
Debug display of 'Fetch tpl_top:24 start':(0,291756) - (usage: 2647456) - (peak: 3196920)
Debug: (0,294929) - (usage: 2655136) - (peak: 3196920)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.Events.php = 6040 bytes for an approximate total of 770928
Debug: (0,296202) - (usage: 2660648) - (peak: 3196920)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug: (0,3007) - (usage: 2694416) - (peak: 3196920)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.templateoperations.inc.php = 14952 bytes for an approximate total of 785880
Debug: (0,301681) - (usage: 2700952) - (peak: 3196920)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date 
           FROM cms_templates WHERE template_id = '24' LIMIT 1
Debug: (0,386797) - (usage: 4478408) - (peak: 5206168)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.CMS_Content_Block.php = 6104 bytes for an approximate total of 791984
Debug display of 'Fetch content:content_en start':(0,402573) - (usage: 4518200) - (peak: 5206168)
Debug display of 'Fetch content:content_en end':(0,405273) - (usage: 4540440) - (peak: 5206168)
Debug display of 'Fetch tpl_top:24 end':(0,4054) - (usage: 4521208) - (peak: 5206168)
Debug: (0,405444) - (usage: 4520352) - (peak: 5206168)
process template body
Debug display of 'Fetch tpl_body:24 start':(0,405499) - (usage: 4521056) - (peak: 5206168)
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,478724) - (usage: 4646704) - (peak: 5206168)
Debug: (0,481861) - (usage: 4656528) - (peak: 5206168)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.cms_module_smarty_plugin_manager.php = 8528 bytes for an approximate total of 800512
Debug: (0,482619) - (usage: 4660728) - (peak: 5206168)
(mysql): SELECT * FROM cms_module_smarty_plugins ORDER BY module
Debug: (0,483821) - (usage: 4679096) - (peak: 5206168)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.cms_utils.php = 9072 bytes for an approximate total of 809584
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin search/function':(0,491549) - (usage: 4695112) - (peak: 5206168)
Debug: (0,494703) - (usage: 4786048) - (peak: 5206168)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/modules/Search/Search.module.php = 85800 bytes for an approximate total of 895384
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin news/function':(0,509912) - (usage: 4806912) - (peak: 5206168)
Debug: (0,512361) - (usage: 4889032) - (peak: 5251096)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/modules/News/News.module.php = 77488 bytes for an approximate total of 972872
Debug display of 'Fetch content:display_header_slider start':(0,57869) - (usage: 4972808) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:display_header_slider end':(0,580173) - (usage: 4987392) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:galleryfolder start':(0,58031) - (usage: 5004008) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:galleryfolder end':(0,581337) - (usage: 5018448) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:main_page_title start':(0,581424) - (usage: 5019400) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:main_page_title end':(0,582395) - (usage: 5033984) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:display_breadcrumbs start':(0,582477) - (usage: 5016704) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:display_breadcrumbs end':(0,583406) - (usage: 5031480) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:display_search start':(0,583482) - (usage: 5031184) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:display_search end':(0,58446) - (usage: 5045744) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:display_sidebar start':(0,584535) - (usage: 5045472) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:display_sidebar end':(0,58549) - (usage: 5060368) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:display_news start':(0,585566) - (usage: 5060080) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:display_news end':(0,586514) - (usage: 5074472) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:news_slider start':(0,58659) - (usage: 5074232) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:news_slider end':(0,587524) - (usage: 5088624) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:sidebar_title start':(0,5876) - (usage: 5088216) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:sidebar_title end':(0,588534) - (usage: 5102648) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:threeblocks start':(0,58861) - (usage: 5102584) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:threeblocks end':(0,589532) - (usage: 5117016) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:specialbox start':(0,589608) - (usage: 5116792) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:specialbox end':(0,590529) - (usage: 5131216) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:toptextblock start':(0,590607) - (usage: 5130448) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:toptextblock end':(0,591548) - (usage: 5145320) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:companyslogan start':(0,591765) - (usage: 5145840) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Fetch content:companyslogan end':(0,592973) - (usage: 5160320) - (peak: 5458448)
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,59498) - (usage: 5183336) - (peak: 5583968)
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0,595025) - (usage: 5183736) - (peak: 5583968)
Debug display of 'starting tree':(0,595061) - (usage: 5184424) - (peak: 5583968)
Debug: (0,595685) - (usage: 5188264) - (peak: 5583968)
(mysql): SELECT modified_date FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0,595854) - (usage: 5185968) - (peak: 5583968)
Content tree file needs loading
Debug: (0,598042) - (usage: 5220608) - (peak: 5583968)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.cms_tree.php = 7656 bytes for an approximate total of 980528
Debug: (0,598108) - (usage: 5224848) - (peak: 5583968)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.cms_content_tree.php = 21624 bytes for an approximate total of 1002152
Debug display of 'ending tree':(0,598241) - (usage: 5239856) - (peak: 5583968)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0,598273) - (usage: 5236176) - (peak: 5583968)
Debug: (0,59913) - (usage: 5254136) - (peak: 5583968)
(mysql): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id NOT IN (71)
Debug: (0,601058) - (usage: 5564720) - (peak: 5825304)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/contenttypes/Link.inc.php = 50800 bytes for an approximate total of 1052952
Debug: (0,602263) - (usage: 5632336) - (peak: 5893712)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/contenttypes/PageLink.inc.php = 50768 bytes for an approximate total of 1103720
Debug: (0,605081) - (usage: 5796464) - (peak: 6120192)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '65'
Debug: (0,606251) - (usage: 5817200) - (peak: 6120192)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '82'
Debug: (0,607475) - (usage: 5838968) - (peak: 6120192)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '66'
Debug display of 'Fetch module_file_tpl:MenuManager;simple_navigation.tpl start':(0,609966) - (usage: 5869600) - (peak: 6207368)
Debug display of 'Fetch module_file_tpl:MenuManager;simple_navigation.tpl end':(0,657715) - (usage: 5969944) - (peak: 6299232)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,657766) - (usage: 5968664) - (peak: 6299232)
Debug display of 'Fetch module_db_tpl:Search;displaysearch start':(0,664935) - (usage: 5985776) - (peak: 6482952)
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource startSearch;displaysearch':(0,665117) - (usage: 5989904) - (peak: 6482952)
Debug: (0,665921) - (usage: 5996872) - (peak: 6482952)
(mysql): SELECT * from cms_module_templates WHERE module_name = 'Search' and template_name = 'displaysearch' LIMIT 1
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource endSearch;displaysearch':(0,666061) - (usage: 5993200) - (peak: 6482952)
Debug display of 'Fetch module_db_tpl:Search;displaysearch end':(0,673147) - (usage: 6009728) - (peak: 6482952)
Debug display of 'Fetch globalcontent:footer start':(0,673562) - (usage: 5988880) - (peak: 6482952)
Debug: (0,673702) - (usage: 5992696) - (peak: 6482952)
start global_content_get_template
Debug: (0,675946) - (usage: 6016512) - (peak: 6482952)
Loading /home/comfortz/public_html/zonnepanelen/lib/classes/class.globalcontentoperations.inc.php = 22448 bytes for an approximate total of 1126168
Debug: (0,676562) - (usage: 6022712) - (peak: 6482952)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'footer' LIMIT 1
Debug: (0,676702) - (usage: 6018872) - (peak: 6482952)
end global_content_get_template
Debug display of 'Fetch globalcontent:footer end':(0,677587) - (usage: 6030520) - (peak: 6482952)
Debug display of 'Fetch tpl_body:24 end':(0,677661) - (usage: 6021608) - (peak: 6482952)
Debug: (0,677692) - (usage: 6020752) - (peak: 6482952)
process template head
Debug display of 'Fetch tpl_head:24 start':(0,677728) - (usage: 6021456) - (peak: 6482952)
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin cms_stylesheet/function':(0,68439) - (usage: 6070480) - (peak: 6482952)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin cms_stylesheet/function':(0,684482) - (usage: 6071208) - (peak: 6482952)
Debug: (0,693114) - (usage: 6115472) - (peak: 6542528)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.css_name,A.css_text,A.modified_date,A.media_type,A.media_query,B.assoc_order
           FROM cms_css A 
          LEFT JOIN cms_css_assoc B ON A.css_id = B.assoc_css_id WHERE B.assoc_type = 'template' AND B.assoc_to_id = '24' ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0,69398) - (usage: 6116768) - (peak: 6542528)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Fetch tpl_head:24 end':(0,695318) - (usage: 6099512) - (peak: 6542528)
Debug: (0,6954) - (usage: 6113696) - (peak: 6542528)
calling module Gallery from event ContentPostRender
Debug: (0,695467) - (usage: 6114344) - (peak: 6542528)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0,696019) - (usage: 6116000) - (peak: 6542528)
calling module Showtime from event ContentPostRender